20 жовт. 2014 р.

Українська мова і література. Поглиблений рівень. Характеристика ЗНО 2015.

УЦОЯО опублікував характеристику поглибленого рівня тесту ЗНО 2015 з української мови і літератури

Мої вітання, шановні читачі!

ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ (поглиблений рівень)

Зміст роботи визначається на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання з
української мови і літератури для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної
загальної середньої освіти (затверджено Міністерством освіти і науки України, наказ
від 01.10.2014 р. № 1121).

Загальна кількість завдань роботи – 74 (58 завдань базового рівня та 16 завдань
поглибленого рівня).

На виконання роботи відведено 210 хвилин (150 хвилин на виконання завдань базового
рівня та 60 хвилин на виконання завдань поглибленого рівня).

Сертифікаційна робота з української мови і літератури поглибленого рівня складається із завдань п’яти форм:


1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№1–23*, 29–33*, 34–53 – базовий
рівень, №59–62 – поглиблений рівень). До кожного із завдань подано чотири або
п’ять варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається
виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив
правильну відповідь у бланках відповідей А (базовий рівень) і А+ (поглиблений
рівень).

2. Завдання на встановлення відповідності (№24–28*, 54–57 – базовий рівень). До
кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами
(праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації,
позначеної цифрами та буквами (утворити «логічні пари»). Завдання вважається
виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання правильно зробив
позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у
таблиці бланка відповідей А (базовий рівень).

3. Завдання на встановлення правильної послідовності (№63–66 – поглиблений
рівень). До кожного завдання подано перелік явищ (фактів), позначених буквами,
які потрібно розташувати в правильній послідовності, де перше явище (факт) має
відповідати цифрі 1, друге – цифрі 2, третє – цифрі 3, четверте – цифрі 4. Завдання
вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання
правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви
від А до Г) у таблиці бланка відповідей А+ (поглиблений рівень).

4. Завдання з короткою відповіддю (№67–74 – поглиблений рівень). Завдання цієї
форми передбачає відповідь на поставлені до тексту запитання з використанням
інформації з тексту, а також застосування знань і вмінь з курсу української мови. До
кожного завдання учасник зовнішнього незалежного оцінювання самостійно
формулює відповідь і записує її в бланку відповідей Б+ (поглиблений рівень).

5. Завдання з розгорнутою відповіддю (№58* – базовий рівень). Завдання цієї форми
передбачає створення учасником зовнішнього незалежного оцінювання власного
аргументативного висловлення на дискусійну тему в бланку відповідей Б (базовий
рівень).

Увага!
* – завдання з української мови базового рівня, результат виконання яких буде 
зараховуватися як державна підсумкова атестація

Схеми оцінювання завдань сертифікаційної роботи з української мови і літератури
поглибленого рівня:


1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 або 1 бал: 1 бал,
якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або
вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.

2. Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») оцінюється в
0, 1, 2, 3 або 4 бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність («логічну
пару»); 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари або відповіді на
завдання не надано.

3. Завдання на встановлення правильної послідовності оцінюється в 0, 1, 2 або 3
бали: 3 бали, якщо правильно вказано послідовність усіх подій; 2 бали, якщо вказано
першу та останню події; 1 бал, якщо вказано або першу, або останню подію; 0 балів,
якщо вказано неправильну відповідь або відповідь на завдання не надано.

4. Завдання з короткою відповіддю оцінюється в 0, 1, або 2 бали: 2 бали, якщо надано
повну правильну відповідь на поставлене запитання; 1 бал, якщо надано неповну
відповідь; 0 балів, якщо відповідь відсутня або вона не правильна.

5. Завдання з розгорнутою відповіддю оцінюється від 0 до 20 балів за критеріями
змісту та мовного оформлення:
1. Теза: 0, 1 або 2 бали.
2. Аргументи: 0, 1 або 2 бали.
3а. Приклад із літератури чи інших видів мистецтва: 0, 1 або 2 бали.
3б. Приклад, що є історичним фактом або випадком із життя: 0, 1 або 2 бали.
4. Логічність, послідовність: 0, 1 або 2 бали.
5. Висновок: 0, 1 або 2 бали.
6а. Орфографія та пунктуація: 0, 1, 2, 3 або 4 бали.
6б. Лексика, граматика та стилістика: 0, 1, 2, 3 або 4 бали.

Увага!
Роботу, що не відповідає темі власного висловлення, буде оцінено в 0 балів.
Роботу обсягом до 100 слів буде оцінено в 0 балів.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання
сертифікаційної роботи з української мови і літератури поглибленого рівня, – 136.

Характеристика з офіційного сайту УЦОЯО

Всі характеристики тестів ЗНО 2015

Щиро Ваш
автор освітнього блогу "Учись"
Підпишіться на оновлення - введіть свій e-mail:
Якщо Вам сподобався цей матеріал, Ви можете допомогти просуванню освітнього блогу "Учись", розмістивши посилання на нього в одній із соціальних мереж. Дякую!