20 жовт. 2014 р.

Російська мова. Характеристика ЗНО 2015

УЦОЯО опублікував характеристику тесту ЗНО 2015 з російської мови

Мої вітання, шановні читачі!

ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

З РОСІЙСЬКОЇ МОВИ

Зміст роботи визначається на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання з
російської мови для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної
середньої освіти (затверджено Міністерством освіти і науки України, наказ від 01.10.2014 р.
№ 1121).

Загальна кількість завдань роботи – 51.
На виконання роботи відведено 150 хвилин.

Сертифікаційна робота з російської мови складається із завдань трьох форм:


1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№1–36, 43–50). До кожного із
завдань подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Завдання
вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав
і позначив правильну відповідь у бланку відповідей А.

2. Завдання на встановлення відповідності (№37–42). До кожного завдання подано
інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати
завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та
буквами (утворити «логічні пари»). Завдання вважається виконаним, якщо учасник
зовнішнього незалежного оцінювання правильно зробив позначки на перетинах
рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.

3. Завдання з розгорнутою відповіддю (№51). Завдання цієї форми передбачає
створення учасником зовнішнього незалежного оцінювання власного
аргументативного висловлення на дискусійну тему в бланку відповідей Б.

Схеми оцінювання завдань сертифікаційної роботи з російської мови:


1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 або 1 бал: 1 бал,
якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або
вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.

2. Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») оцінюється в
0, 1, 2, 3 або 4 бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність («логічну
пару»); 0 балів, якщо не вказано жодної правильної «логічної пари» або відповіді на
завдання не надано.

3. Завдання з розгорнутою відповіддю оцінюється від 0 до 20 балів за критеріями
змісту та мовного оформлення:
1. Теза: 0, 1 або 2 бали.
2. Аргументи: 0, 1 або 2 бали.
3а. Приклад із літератури чи інших видів мистецтва: 0, 1 або 2 бали.
3б. Приклад, що є історичним фактом або випадком із життя: 0, 1 або 2 бали.
4. Логічність, послідовність: 0, 1 або 2 бали.
5. Висновок: 0, 1 або 2 бали.
6а. Орфографія та пунктуація: 0, 1, 2, 3 або 4 бали.
6б. Лексика, граматика та стилістика: 0, 1, 2, 3 або 4 бали.

Увага!
Роботу, що не відповідає темі власного висловлення, буде оцінено в 0 балів.
Роботу обсягом до 100 слів буде оцінено в 0 балів.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання
сертифікаційної роботи з російської мови, – 88.

Характеристика з офіційного сайту УЦОЯО

Всі характеристики тестів ЗНО 2015

Щиро Ваш
автор освітнього блогу "Учись"
Підпишіться на оновлення - введіть свій e-mail:
Якщо Вам сподобався цей матеріал, Ви можете допомогти просуванню освітнього блогу "Учись", розмістивши посилання на нього в одній із соціальних мереж. Дякую!