20 жовт. 2014 р.

Історія України. Характеристика ЗНО 2015

УЦОЯО опублікував характеристику тесту ЗНО 2015 з історії України

Мої вітання, шановні читачі!

ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Зміст роботи визначається на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання з
історії України для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної
середньої освіти (затверджено Міністерством освіти і науки України, наказ від 01.10.2014 р.
№ 1121).

Загальна кількість завдань роботи – 56.
На виконання роботи відведено 135 хвилин.

Сертифікаційна робота з історії України складається із завдань чотирьох форм:


1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№1–42). До кожного завдання
подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Завдання
вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав
і позначив правильну відповідь у бланку відповідей А.

2. Завдання на встановлення відповідності (№43–48). До кожного завдання подано
інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати
завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та
буквами (утворити «логічні пари»). Завдання вважається виконаним, якщо учасник
зовнішнього незалежного оцінювання правильно зробив позначки на перетинах
рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.

3. Завдання на встановлення правильної послідовності (№49–52). До кожного
завдання подано перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати в
правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2,
третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4. Завдання вважається виконаним, якщо учасник
зовнішнього незалежного оцінювання правильно зробив позначки на перетинах
рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Г) у таблиці бланка відповідей А.

4. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих
варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору) (№53–56). До
кожного завдання пропонується сім варіантів відповіді, серед яких лише три правильні.
Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання
вибрав і записав правильні відповіді у бланку відповідей А.

Схеми оцінювання завдань сертифікаційної роботи з історії України:


1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 або 1 бал: 1 бал,
якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або
вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.

2. Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») оцінюється в
0, 1, 2, 3 або 4 бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність («логічну
пару»); 0 балів, якщо не вказано жодної правильної «логічної пари» або відповіді на
завдання не надано.

3. Завдання на встановлення правильної послідовності оцінюється в 0, 1, 2 або 3 бали:
3 бали, якщо правильно вказано послідовність усіх подій; 2 бали, якщо вказано першу
та останню події; 1 бал, якщо вказано або першу, або останню подію; 0 балів, якщо
вказано неправильну відповідь або відповідь на завдання не надано.

4. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів
відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору). Завдання оцінюється в
0, 1, 2 або 3 тестових бали: 1 бал за кожну правильно вказану відповідь (цифру) із трьох
можливих; 0 балів, якщо не вказано жодної правильної відповіді (цифри), або відповіді на
завдання не надано. Порядок написання цифр значення не має.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання
сертифікаційної роботи з історії України, – 90.

Характеристика з офіційного сайту УЦОЯО

Всі характеристики тестів ЗНО 2015

Щиро Ваш
автор освітнього блогу "Учись"
Підпишіться на оновлення - введіть свій e-mail:
Якщо Вам сподобався цей матеріал, Ви можете допомогти просуванню освітнього блогу "Учись", розмістивши посилання на нього в одній із соціальних мереж. Дякую!