20 жовт. 2014 р.

Німецька мова. Характеристика ЗНО 2015

УЦОЯО опублікував характеристику тесту ЗНО 2015 з німецької мови

Мої вітання, шановні читачі!

ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ


Зміст роботи визначається на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання з
іноземних мов (німецька мова) для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі
повної загальної середньої освіти (затверджено Міністерством освіти і науки України, наказ
від 01.10.2014 р. № 1121).

Загальна кількість завдань роботи – 43.
На виконання роботи відведено 120 хвилин.

Сертифікаційна робота складається з трьох частин:

  • Читання.
  • Використання мови.
  • Письмо.


У сертифікаційній роботі з німецької мови використовуються завдання чотирьох форм:


1. Завдання на встановлення відповідності (№1–5, 11–16). У завданнях пропонується
підібрати заголовки до текстів/частин текстів із поданих варіантів;
твердження/ситуації до оголошень/текстів; запитання до відповідей або відповіді до
запитань. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного
оцінювання встановив правильну відповідність і позначив правильний варіант
відповіді у бланку відповідей А.

2. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№6–10). До кожного завдання
подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Завдання
вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав
і позначив правильну відповідь у бланку відповідей А.

3. Завдання на заповнення пропусків у тексті (№17–42). У завданнях пропонується
доповнити абзаци/речення в тексті реченнями/частинами речень,
словосполученнями/словами із поданих варіантів. Завдання вважається виконаним,
якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання обрав і позначив правильний
варіант відповіді у бланку відповідей А.

4. Завдання з розгорнутою відповіддю (№43). Завдання передбачає створення
учасником зовнішнього незалежного оцінювання на бланку відповідей Б власного
висловлення у письмовій формі відповідно до запропонованої комунікативної
ситуації.

Схеми оцінювання завдань сертифікаційної робити з німецької мови:


1. Завдання на встановлення відповідності оцінюється в 0 або 1 бал: 1 бал за
правильно встановлену відповідність; 0 балів, якщо правильної відповідності не
встановлено, або відповіді не надано.

2. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 або 1 бал: 1 бал,
якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або
вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.

3. Завдання на заповнення пропусків у тексті оцінюється в 0 або 1 бал: 1 бал, якщо
вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або
вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.

4. Завдання з розгорнутою відповіддю оцінюється від 0 до 14 балів за критеріями:а. Змістове наповнення (опрацювання трьох умов, зазначених у комунікативній
ситуації)
а1 – перша умова: 0, 1 або 2 бали.
а2 – друга умова: 0, 1 або 2 бали.
а3 – третя умова: 0, 1 або 2 бали.
b. Структура тексту та зв’язність
b1 – логіка викладу та зв’язність тексту (наявність з’єднувальних елементів у тексті):
0, 1 або 2 бали.
b2 – відповідність письмового висловлення заданому формату (твір, лист (особистий,
діловий), оголошення, записка тощо): 0, 1 або 2 бали.
c. Використання лексики (лексична наповнюваність, володіння лексичним
матеріалом): 0, 1 або 2 бали.
d. Використання граматики (морфологія, синтаксис, орфографія): 0, 1 або 2 бали.

Увага!

1. Якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання отримує 0 балів за критерій 
а. Змістове наповнення, то в такому випадку вся робота оцінюється в 0 балів.

2. Якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання отримує 0 балів за критерій 
с. Використання лексики або критерій d. Використання граматики, то 
в такому випадку вся робота оцінюється в 0 балів.

3. Якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання не приступав до виконання 
завдання, власне висловлення вважається ненаписаним і вся робота оцінюється 
в 0 балів.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання
сертифікаційної роботи з німецької мови, – 56.

Характеристика з офіційного сайту УЦОЯО

Всі характеристики тестів ЗНО 2015

Щиро Ваш
автор освітнього блогу "Учись"
Підпишіться на оновлення - введіть свій e-mail:  
Якщо Вам сподобався цей матеріал, Ви можете допомогти просуванню освітнього блогу "Учись", розмістивши посилання на нього в одній із соціальних мереж. Дякую!