12 лист. 2013 р.

Экзамены и ЗНО для поступления в колледжи в 2014 году

Перечень тестов ЗНО и вступительных экзаменов, необходимых для поступления в колледжи и техникумы Украины в 2014 году на базе 9-ти или 11 классов

Здравствуйте, уважаемые читатели!

В этом материале размещаю для Вас приложение №2 к Условиям приема в вузы Украины в 2014 году, в котором прописаны вступительные экзамены и тесты ЗНО, необходимые для поступления в 2014 году в колледжи и техникумы.

Перелік

конкурсних предметів та творчих конкурсів

при вступі на основі базової та повної загальної середньої освіти

до вищих навчальних закладів

для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста

Код спеціальності Назва спеціальності Назва предметів та творчих конкурсів
при вступі на основі базової загальної середньої освіти при вступі на основі повної загальної середньої освіти
5.01010101 дошкільна освіта  українська мова, українська мова та література,
біологія біологія або історія України
5.01010201 початкова освіта українська мова, українська мова та література,
математика математика або історія України
5.01010301 технологічна освіта українська мова, українська мова та література,
математика математика або історія України
5.01010401 професійна освіта (за профілем підготовки) українська мова, українська мова та література,
математика математика або історія України
5.01010601 соціальна педагогіка українська мова, українська мова та література,
світова література світова література або математика 
5.01020101 фізичне виховання* українська мова, українська мова та література,
творчий конкурс творчий конкурс
5.02010201 бібліотечна справа українська мова, українська мова та література,
історія України  історія України або світова література
5.02010401 народна художня творчість українська мова, українська мова та література,
творчий конкурс творчий конкурс
5.02010501 діловодство українська мова, українська мова та література,
математика математика або історія України
5.02020101 акторське мистецтво українська мова, українська мова та література,
творчий конкурс творчий конкурс
5.02020102 театрально-декораційне мистецтво українська мова, українська мова та література,
творчий конкурс творчий конкурс
5.02020201 хореографія *  українська мова, українська мова та література,
творчий конкурс творчий конкурс
5.02020301 кіно-, телемистецтво українська мова, українська мова та література,
творчий конкурс творчий конкурс
5.02020401 музичне мистецтво * українська мова, українська мова та література,
творчий конкурс творчий конкурс
5.02020501 образотворче  мистецтво * українська мова, українська мова та література,
творчий конкурс творчий конкурс
5.02020701 дизайн  українська мова, українська мова та література,
творчий конкурс творчий конкурс
5.02020702 перукарське мистецтво та  декоративна косметика українська мова, українська мова та література,
творчий конкурс творчий конкурс
5.02020801 декоративно-прикладне мистецтво українська мова, українська мова та література,
творчий конкурс творчий конкурс
5.02020901 естрадно-циркове мистецтво  українська мова, українська мова та література,
творчий конкурс творчий конкурс
5.02021101 художнє фотографування українська мова, українська мова та література,
творчий конкурс творчий конкурс
5.03030301 видавнича справа та редагування українська мова, українська мова та література,
історія України історія України або світова література
5.03040101 правознавство українська мова, українська мова та література,
історія України історія України або світова література
5.03040102 правоохоронна діяльність українська мова, українська мова та література,
історія України історія України або світова література
5.03050201 інформаційна діяльність підприємства українська мова, українська мова та література,
математика математика або світова література
5.03050401 економіка підприємства українська мова, українська мова та література,
математика математика або світова література
5.03050601 прикладна статистика українська мова, українська мова та література,
математика математика або історія України
5.03050701 маркетингова діяльність українська мова, українська мова та література,
математика математика або історія України
5.03050702 комерційна діяльність українська мова, українська мова та література,
математика математика або світова література
5.03050801 фінанси і кредит українська мова, українська мова та література,
математика математика або історія України
5.03050802 оціночна діяльність українська мова, українська мова та література,
математика математика або світова література
5.03050901 бухгалтерський облік українська мова, українська мова та література,
математика математика або історія України
5.03051001 товарознавство та комерційна діяльність українська мова, українська мова та література,
математика математика або світова література
5.03051002 організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції українська мова, українська мова та література,
математика математика або історія України
5.03060101 організація виробництва українська мова, українська мова та література,
математика математика або світова література
5.03060102 організація обслуговування на транспорті українська мова, українська мова та література,
математика математика або світова література
5. 04010101 аналітичний контроль якості хімічних сполук українська мова, українська мова та література,
математика математика або хімія
5.04010301 пошук та розвідка геологічними методами українська мова, українська мова та література,
математика математика або хімія
5.04010302 пошук та розвідка геофізичними методами українська мова, українська мова та література,
математика математика або хімія
5.04010303 пошук та розвідка гідрогеологічними та інженерно-геологічними методами українська мова, українська мова та література,
математика математика або хімія
5. 04010304 розвідування нафтових та газових родовищ  українська мова, українська мова та література,
математика математика або хімія
5.04010501 метеорологічні та гідрологічні спостереження українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.04010502 експлуатація та обслуговування гідрометеорологічних вимірювальних систем українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.04010503 експлуатація метеорологічних радіолокаційних станцій українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.04010601 експлуатація апаратури контролю навколишнього природного середовища українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.04010602 прикладна екологія українська мова, українська мова та література,
математика математика або хімія
5.04030101 прикладна математика українська мова, українська мова та література,
математика математика
5.05010101 обслуговування програмних систем і комплексів  українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05010102 обслуговування  систем  баз даних і знань українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05010201 обслуговування комп'ютерних систем i мереж українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05010301 розробка програмного забезпечення українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05020101 обслуговування систем управління і автоматики українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05020102 обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем  українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05020201 монтаж, обслуговування засобів i систем автоматизації технологічного виробництва українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05020202 обслуговування автоматизованого теплоенергетичного устаткування на електростанціях українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05020203 монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05020204 обслуговування та ремонт пристроїв електрозв’язку на транспорті українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05020205 обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем  українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05030101 відкрита розробка корисних копалин українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05030102 підземна розробка корисних копалин  українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05030103 експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05030104 шахтне і підземне будівництво українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05030105 маркшейдерська справа українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05030106 буріння свердловин українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05030201 механізація та автоматизація торфового виробництва українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05030301 збагачення корисних копалин українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05030302 обробка природного каменю українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05030401 експлуатація нафтових i газових свердловин українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05030402 випробування свердловин на нафту і газ  українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05030403 експлуатація газонафтопроводів і газонафтосховищ українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05030404 обслуговування i ремонт обладнання нафтових i газових промислів українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05040101 агломераційне виробництво українська мова, українська мова та література,
математика математика або хімія
5.05040102 доменне виробництво українська мова, українська мова та література,
математика математика або хімія
5.05040103 виробництво сталі і феросплавів українська мова, українська мова та література,
математика математика або хімія
5.05040104 виробництво кольорових металів i сплавів українська мова, українська мова та література,
математика математика або хімія
5.05040105 переробка вторинних кольорових та чорних металів українська мова, українська мова та література,
математика математика або хімія
5.05040106 обробка металів тиском  українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05040201 ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів українська мова, українська мова та література,
математика математика або хімія
5.05040301 термічна обробка металів українська мова, українська мова та література,
математика математика або хімія
5.05040302 виробництво порошкових, композиційних виробів і напилення покриттів українська мова, українська мова та література,
математика математика або хімія
5.05050201 технічне обслуговування i ремонт устаткування підприємств машинобудування українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05050202 обслуговування верстатів з програмним управлінням i робототехнiчних комплексів українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05050203 обслуговування засобів гідромеханізації українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05050204 експлуатація та ремонт пiдйомно-транспортних, будівельних i дорожніх машин i обладнання українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05050205 обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05050206 обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05050207 обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05050208 експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05050209 обслуговування та ремонт устаткування підприємств торгівлі i громадського харчування українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05050210 обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05050211 обслуговування машин i технологічних ліній пакування українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05050212 обслуговування та ремонт поліграфічного обладнання українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05050213 експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05050214 експлуатація обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05050215 обслуговування і ремонт геологорозвідувального устаткування українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05050216 експлуатація і ремонт геофізичної апаратури і обладнання українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05050301 інструментальне виробництво українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05050302 технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05050303 виробництво верстатів з програмним управлінням i роботів українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05050304 виробництво абразивного i алмазного інструменту українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05050305 виробництво гідравлічних i пневматичних засобів автоматизації українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05050306 виробництво двигунів українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05050307 виробництво автомобілів  і  тракторів українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05050308 виробництво сільськогосподарських машин українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05050309 виробництво пiдйомно-транспортних, будівельних i дорожніх машин i обладнання українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05050310 важке машинобудування (за видами) українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05050311 хімічне і нафтове машинобудування (за видами) українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05050312 виробництво рейкового транспорту (за видами) українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05050401 зварювальне виробництво українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05050402 газо-, електротермічне нанесення покриття українська мова, українська мова та література,
математика математика або хімія
5.05050403 контроль якості металів і зварних з’єднань українська мова, українська мова та література,
математика математика або хімія
5.05050404 обслуговування i ремонт устаткування зварювального виробництва українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05060101 монтаж i експлуатація теплоенергетичного устаткування теплових електростанцій українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05060102 підготовка води, палива i мастильних матеріалів на електростанціях українська мова, українська мова та література,
хімія хімія або математика
5.05060103 монтаж i обслуговування теплотехнічного устаткування i систем теплопостачання українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05060104 експлуатація теплотехнічного i теплотехнологічного устаткування i систем теплопостачання українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05060201 монтаж i експлуатація гідроенергетичних установок українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05060301 монтаж i експлуатація теплоенергетичного устаткування атомних електростанцій українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05060401 конструювання i експлуатація парогенераторного обладнання українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05060402 конструювання і виробництво турбінних установок українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05060403 монтаж i обслуговування холодильно-компресорних машин та установок українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05070101 монтаж i експлуатація електроустаткування електростанцій i енергосистем українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05070102 будівництво, монтаж i експлуатація ліній електропередачі українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05070103 електропостачання  українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05070104 монтаж i експлуатація електроустаткування підприємств i цивільних споруд українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05070105 виробництво електроосвітлювальних приладів і установок українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05070106 монтаж i експлуатація засобів диспетчерського та технологічного керування електричними системами українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05070107 монтаж i експлуатація засобів автоматики електричних систем українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05070108 монтаж і обслуговування електрообладнання аеропортів українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05070109 світлотехнічне забезпечення видовищних заходів українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05070201 виробництво електричних машин і апаратів українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05070202 монтаж і обслуговування електричних машин і апаратів українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05070203 виробництво автоматизованих електротермічних систем українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05070204 експлуатація, ремонт i енергопостачання міського електротранспорту українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05070205 обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05080201 конструювання, виробництво та технічне обслуговування виробів електронної техніки українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05080202 виробництво електронних та електричних засобів автоматизації українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05080301 виробництво і експлуатація відео-, аудіотехніки та кіноустановок українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05090101 конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05090102 технічна експлуатація радіоелектронного устаткування повітряних суден українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05090103 технічна експлуатація наземних засобів радіоелектронного забезпечення польотів українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05090104 експлуатація радіотехнічних систем та пристроїв українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05090201 виробництво, обслуговування та ремонт електронної побутової апаратури  українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05090301 монтаж, обслуговування і ремонт станційного обладнання електрозв’язку українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05090302 технічне обслуговування та ремонт апаратури зв'язку і оргтехніки українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05090303 монтаж, обслуговування і ремонт обладнання лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05090304 виробництво апаратури автоматичного електрозв'язку українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05090305 обслуговування обладнання підприємств зв'язку українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05090306 монтаж, технічне обслуговування i ремонт обладнання радіозв’язку, радіомовлення та телебачення українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05090307 монтаж, обслуговування і ремонт систем зв’язку  рухомої служби українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05090308 монтаж, обслуговування та експлуатація апаратних засобів інформатизації українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05090401 організація та експлуатація поштового зв’язку українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05090402 монтаж, обслуговування і ремонт засобів механізації та автоматизації підприємств поштового зв’язку українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05100101 радіотехнічні вимірювання українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05100102 електротеплотехнічні вимірювання українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05100103 механічні вимірювання українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05100301 виробництво та обслуговування авіаційних приладів і електрообладнання українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05100401 виробництво оптичних і оптико-електронних приладів українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05110101 виробництво авіаційних літальних апаратів  українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05110102 виробництво ракетно-космічних літальних апаратів українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05110201 виробництво авіаційних двигунів українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05110301 обслуговування пiлотажно-навiгацiйних комплексів українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05110302 експлуатація авіаційних електрифікованих комплексів українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05120101 суднокорпусобудування українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05120102 обслуговування суднового обладнання українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05120103 монтаж і проектування суднових машин і механізмів українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05120104 монтаж і обслуговування електроустаткування суднового електрообладнання українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05130101 виробництво органічних речовин українська мова, українська мова та література,
хімія хімія або біологія
5.05130102 виробництво неорганічних речовин українська мова, українська мова та література,
хімія хімія або біологія
5.05130103 переробка нафти і газу українська мова, українська мова та література,
хімія хімія або математика
5.05130104 коксохімічне виробництво українська мова, українська мова та література,
хімія хімія або математика
5.05130105 виробництво твердих хімічних речовин українська мова, українська мова та література,
хімія хімія або математика
5.05130106 виробництво обладнання  з високоенергетичними i швидкодіючими сполуками українська мова, українська мова та література,
хімія хімія або математика
5.05130107 виготовлення виробів i покрить iз полімерних матеріалів українська мова, українська мова та література,
хімія хімія або математика
5.05130108 виробництво кінофотоматеріалів i магнітних носіїв українська мова, українська мова та література,
хімія хімія або математика
5.05130109 виробництво тугоплавких неметалевих i силiкатних матеріалів i виробів українська мова, українська мова та література,
хімія хімія або математика
5.05130110 виробництво високомолекулярних сполук  українська мова, українська мова та література,
хімія хімія або математика
5.05130111 хіміко-механічна переробка деревини і деревних матеріалів українська мова, українська мова та література,
хімія хімія або математика
5.05130201 опоряджувальне виробництво українська мова, українська мова та література,
математика математика або хімія
5.05130202 технологія обробки шкіри та хутра українська мова, українська мова та література,
математика математика або хімія
5.05140101 біохімічне виробництво українська мова, українська мова та література,
хімія хімія або біологія
5.05150101 друкарське виробництво українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05150102 розробка, виготовлення та оформлення пакувань українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05150103 комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05150104 дизайн друкованої продукції українська мова, українська мова та література,
творчий конкурс творчий конкурс
5.05160101 первинна обробка волокнистих матеріалів українська мова, українська мова та література,
математика математика або хімія
5.05160102 виробництво та дизайн пряжі українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05160103 виробництво та дизайн тканин і трикотажу  українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05160104 виробництво та дизайн нетканих текстильних матеріалів українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05160201 швейне виробництво українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05160202 виготовлення виробів із шкіри українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05160203 моделювання та конструювання промислових виробів українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05160204 колірування і художнє оздоблення виробів легкої промисловості українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05160205 виробництво та дизайн взуття, шкіргалантерейних і лимарних виробів українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05170101 виробництво харчової  продукції українська мова, українська мова та література,
математика математика або хімія
5.05170102 консервування українська мова, українська мова та література,
математика математика або хімія
5.05170103 зберігання i переробка зерна  українська мова, українська мова та література,
математика математика або хімія
5.05170104 виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів i харчоконцентратів  українська мова, українська мова та література,
математика математика або хімія
5.05170105 виробництво цукристих речовин та полісахаридів українська мова, українська мова та література,
математика математика або хімія
5.05170106 бродильне виробництво i виноробство українська мова, українська мова та література,
математика математика або хімія
5.05170107 виробництво жирів i жирозамінників  українська мова, українська мова та література,
математика математика або хімія
5.05170108 зберігання, консервування та переробка плодів i овочів  українська мова, українська мова та література,
математика математика або хімія
5.05170109 зберігання, консервування та переробка м’яса українська мова, українська мова та література,
математика математика або хімія
5.05170110 зберігання, консервування та переробка риби і морепродуктів  українська мова, українська мова та література,
математика математика або хімія
5.05170111 зберігання, консервування та переробка молока українська мова, українська мова та література,
математика математика або хімія
5.05180101 лісозаготівля та первинне оброблювання деревини українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05180102 оброблювання деревини українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.05180103 виготовлення меблів українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.06010101 будівництво та експлуатація будівель i споруд українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.06010102 монтаж промислового устаткування українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.06010103 будівництво гідротехнічних споруд українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.06010104 будівництво i експлуатація міських шляхів сполучення українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.06010105 обслуговування електротехнічного обладнання i автоматичного устаткування будівель i споруд українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.06010106 виготовлення металевих конструкцій українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.06010107 виготовлення будівельних деталей i  конструкцій  українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.06010108 будівництво, обслуговування i ремонт залізничних колій українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.06010109 будівництво, експлуатація i ремонт автомобільних доріг i аеродромів українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.06010110 будівництво мостів та інших штучних споруд українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.06010111 будівництво тунелів та метрополітенів українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.06010112 будівництво теплових і атомних електростанцій українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.06010113 монтаж, обслуговування устаткування i систем газопостачання українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.06010114 монтаж i обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем i вентиляції українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.06010115 опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.06010201 архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр   українська мова, українська мова та література,
творчий конкурс творчий конкурс
5.06010301 обслуговування устаткування систем водопостачання i водовідведення українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.06010302 будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліоративних споруд українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.07010101 організація та регулювання дорожнього руху українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.07010102 організація перевезень i управління на автотранспорті українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.07010103 організація перевезень i управління на залізничному транспорті українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.07010104 організація авіаційних перевезень українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.07010105 організація перевезень i перевантажень на водному транспорті українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.07010201 обслуговування повітряного руху українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.07010202 льотна експлуатація повітряних суден українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.07010301 технічне обслуговування повітряних суден і двигунів українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.07010302 технічне обслуговування засобів механізації і автоматизації в аеропортах українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.07010303 технічне обслуговування засобів зберігання, транспортування та заправлення пально-мастильними матеріалами  українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.07010401 судноводіння на морських шляхах українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.07010402 судноводіння на внутрішніх водних шляхах українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.07010403 експлуатація суднових  енергетичних установок українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.07010404 судноводіння та експлуатація суднових енергетичних установок на внутрішніх водних шляхах українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.07010405 судноводіння та експлуатація морських рибопромислових суден українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.07010406 експлуатація обладнання радіозв’язку і електрорадіонавігація суден українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.07010407 експлуатація електрообладнання та автоматики суден українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.07010501 технічне обслуговування,  ремонт та експлуатація тягового рухомого складу  українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.07010502 технічне обслуговування і ремонт вагонів українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.07010503 обслуговування і ремонт залізничних споруд та об’єктів колійного господарства українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.07010504 технічне обслуговування та  ремонт пристроїв електропостачання залізниць українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.07010601 обслуговування транспортних засобів високої прохідності українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.07010602 обслуговування та ремонт автомобілів i двигунів українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.08010101 геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.08010102 землевпорядкування українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.08010103 картографічні роботи українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.09010101 промислове квітництво українська мова, українська мова та література,
математика математика або біологія
5.09010102 організація і технологія ведення фермерського господарства українська мова, українська мова та література,
математика математика або біологія
5.09010103 виробництво і переробка продукції рослинництва українська мова, українська мова та література,
математика математика або біологія
5.09010201 виробництво і переробка продукції тваринництва українська мова, українська мова та література,
математика математика або біологія
5.09010202 бджільництво українська мова, українська мова та література,
математика математика або біологія
5.09010203 звірівництво українська мова, українська мова та література,
математика математика або біологія
5.09010301 лісове господарство українська мова, українська мова та література,
математика математика або біологія
5.09010302 мисливське господарство українська мова, українська мова та література,
математика математика або біологія
5.09010303 зелене будівництво і садово-паркове господарство українська мова, українська мова та література,
математика математика або біологія
5.09010304 природно-заповідна справа українська мова, українська мова та література,
математика математика або біологія
5.09020101 рибництво і аквакультура українська мова, українська мова та література,
математика математика або біологія
5.09020102 експлуатація техніки промислового рибальства і аквакультури українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.10010101 обслуговування устаткування та систем теплоенергопостачання  в агропромисловому комплексі українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.10010102 монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.10010201 експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва  українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.10010202 експлуатація  та ремонт  меліоративних, будівельних машин і обладнання  українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.10010203 експлуатація і ремонт обладнання лісового комплексу українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.11010101 ветеринарна медицина  українська мова, українська мова та література,
біологія біологія або хімія
5.12010101 лікувальна справа українська мова, українська мова та література,
біологія біологія або хімія
5.12010102 сестринська справа  українська мова, українська мова та література,
біологія біологія або хімія
5.12010103 медико-профілактична справа українська мова, українська мова та література,
біологія біологія або хімія
5.12010104 стоматологія українська мова, українська мова та література,
біологія біологія або хімія
5.12010105 акушерська справа українська мова, українська мова та література,
біологія біологія або хімія
5.12010106 стоматологія ортопедична українська мова, українська мова та література,
творчий конкурс (ліплення або різьблення) творчий конкурс (ліплення або різьблення)
5.12010107 стоматологічна справа  українська мова, українська мова та література,
біологія біологія або хімія
5.12010201 лабораторна діагностика українська мова, українська мова та література,
хімія хімія або біологія
5.12020101 фармація українська мова, українська мова та література,
хімія хімія або біологія
5.12020102 аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук українська мова, українська мова та література,
хімія хімія або біологія
5.12020103 виробництво фармацевтичних препаратів українська мова, українська мова та література,
хімія хімія або біологія
5.13010101 соціальна робота  українська мова, українська мова та література,
історія України історія України або географія
5.13010102 протезне виробництво українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.14010101 готельне обслуговування українська мова, українська мова та література,
математика математика або географія
5.14010102 ресторанне обслуговування українська мова, українська мова та література,
математика математика або географія
5.14010201 обслуговування та ремонт електропобутової техніки українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.14010202 організація обслуговування населення українська мова, українська мова та література,
математика математика або географія
5.14010301 туристичне обслуговування українська мова, українська мова та література,
географія географія або математика
5.17020101 організація та техніка цивільного захисту українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.17020102 радіаційний та хімічний контроль  українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика
5.17020301 організація та техніка протипожежного захисту українська мова, українська мова та література,
математика математика або фізика

Информация взята с сайта МОН Украины
Подпишитесь на обновления - введите свой e-mail:
Вы можете помочь продвижению образовательного блога "Учись", разместив ссылку на понравившийся материал с помощью сервиса закладок, кнопки которого расположены под этой записью. Спасибо!